Szkoła policealna- dlaczego warto?

8 listopada 2016 Szkoła  No comments

Szkoła policealna- kto może skorzystać z tej oferty?

Można śmiało powiedzieć, że nowoczesna szkoła policealna jest wstanie wykształcić w szybki, profesjonalny i zgodny z obowiązującymi zasadami sposób mnóstwo absolwentów szkół średnich, ale nie tylko absolwentów. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że szkoła policealna jest także świetnym wyborem dla tych, którzy już mają jakiś konkretny zawód, ale którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje, lub którzy chcą się całkowicie przebranżowić. Często bowiem dzieje się tak, że zbyt pochopnie wybraliśmy kierunek studiów i gdy już praktycznie jesteśmy na końcu drogi nauczania, to nagle przerywamy naukę, wtedy do gry może wejść szkoła policealna, bo nawet w rok można zdobyć zupełnie nowe wykształcenie...

Więcej

Szkoła językowa Poznań – oferta dla dzieci i dorosłych

2 listopada 2016 Szkoła  No comments

Szkoła językowa Poznań – oferta dla dzieci i dorosłych.

Wiele szkół językowych nie decyduje się na kierowanie oferty jedynie do pewnej grupy osób. Chcą zyskać jak najwięcej klientów. Szkoła językowa Poznań przedstawia więc ofertę zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Dzięki temu, każdy praktycznie z jej usług może korzystać. Ma ona dzięki temu szansę na rozwój i stały dostęp do nowych klientów, którzy zapewniali jej będą zysk. Taka sytuacja na pewno będzie dla szkoły najlepszą z możliwych. Dzięki niej, można będzie się odpowiednio rozwijać i proponować klientom nowe usługi i zajęcia. Szkoła językowa Poznań musi dbać o najwyższy poziom proponowanych usług. Musi zatrudniać najlepszych specjalistów...

Więcej

Szkoła językowa – kursy i szkolenia dla firm

8 października 2016 Szkoła  No comments

Szkoła językowa – kursy i szkolenia dla firm.

Wiele firm obecnie działających na rynku dba o rozwój swoich pracowników. Dlatego też, decydują się na zapisanie pracowników na specjalne szkolenia językowe. Szkoła językowa, która je organizuje, ma pełne ręce roboty. Musi przygotować kursy dla wielu pracowników, którzy są zatrudnieni w takich firmach. Zazwyczaj kursy odbywają się nie w siedzibie szkoły językowej, ale w siedzibie firmy. Pracownicy nie muszą wtedy tracić czasu na dojazdy. Mogą uczestniczyć w takich kursach albo w trakcie pracy albo tuż po jej zakończeniu. Wszystko zależy od ustaleń, jakie poczyniła firma. Najważniejsze jest jednak to, że szkoła językowa jest zobowiązana dopasować poziom kursu do umiejętności kursantów...

Więcej

„Kongres

25 marca 2014 Artykuły  No comments

„Kongres – czytamy w piśmie Kongresu – wyraża zapatrywanie, że jest rzeczą celową, aby w drugi poniedziałek maja zebrał się w Filadelfii Konwent delegatów wyznaczonych przez poszczególne stany dla jednego i wyraźnego celu: zrewidowania Artykułów Konfederacji i przedstawienia Kongresowi oraz poszczególnym ciałom prawodawczym tych zmian i postanowień, które po uzyskaniu zgody Kongresu i zatwierdzeniu przez stany przystosować mają konstytucję związkową do potrzeb rządu i utrzymania Unii“.238

Więcej

W sprawach dotyczących obcych

25 marca 2014 Artykuły  No comments

W sprawach dotyczących obcych przedstawicieli dyplomatycznych oraz w sprawach, w których stroną jest stan, właściwy jest wyłącznie Najwyższy Sąd Federalny. We wszystkich innych sprawach Najwyższy Sąd Federalny jest instancją odwoławczą.

Wprawdzie konstytucja nie powierza wyraźnie Najwyższemu Sądowi Federalnemu prawa badania zgodności ustaw z konstytucją, w praktyce jednak sąd ten w toku procesu bada tę zgodność. Po raz pierwszy uznał Najwyższy Sąd Federalny pewną ustawę za nieważną z powodu jej sprzeczności z konstytucją federalną w 1803 r.

Więcej

Ordonans gwarantował

25 marca 2014 Artykuły  No comments

Ordonans gwarantował (sec. 14, art. I i n.) mieszkańcom wolność religii, ochronę osoby i własności, sądy przysięgłych, postępowanie sądowe według zasad prawa powszechnego (common law), proporcjonalne przedstawicielstwo ludowe w organie prawodawczym (proportionate representation of the people in the legislature), niestosowanie okrutnych i niezwykłych kar, ochronę tubylczej ludności indiańskiej, wywłaszczenie

Więcej

Zdobywszy ster rządów

25 marca 2014 Artykuły  No comments

Zdobywszy ster rządów w poszczególnych stanach, a przez to wpływ na politykę Kongresu, którego decyzje zależne były od zgody kwalifikowanej większości stanów, burżuazja i obszarnicy dążyli do użycia zdobytej władzy w interesie swej klasy.

Pewne uprzywilejowanie klas posiadających zawierały już postanowienia Artykułów Konfederacji (art. IV), które od korzystania z praw wolnych obywateli w zakresie przenoszenia się z jednego stanu do drugiego wyłączały osoby żyjące z jałmużny i włóczęgów (paupers, vagabonds).

Więcej

Władzę wykonawczą sprawuje prezydent

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Władzę wykonawczą sprawuje prezydent Stanów Zjednoczonych wybierany na lat 4 w głosowaniu dwustopniowym. Uprawnieni do głosowania wybierają w każdym stanie tylko elektorów do dokonania wyboru prezydenta i wiceprezydenta w liczbie równej liczbie przedstawicieli, których stan ten ma łącznie w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Elektorzy zbierają się we wszystkich stanach jednego dnia w celu wyboru (tajnego) 2 kandydatów, z których, przynajmniej jeden musi być mieszkańcem innego stanu. Wyniki wyborów przesyła się na ręce przewodniczącego Senatu. Licz’enie głosów odbywa się na wspólnym posiedzeniu obu Izb Kongresu. Ten spośród, kandydatów, który otrzymał bezwzględną większość głosów, wybrany jest prezydentem, kandydat posiadający kolejno największą liczbę głosów zostaje wiceprezydentem (art. II, sekc. l).31u

Więcej

Tylko w Stanie New York

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Tylko w Stanie New York dopuszczono do głosowania wszystkich wolnych pełnoletnich mężczyzn. Wielcy właściciele ziemscy nieprzychylnie ustosunkowani wobec projektu konstytucji popierali w stanowym ciele prawodawczym zasadę powszechnych wyborów. Liczyli bowiem na to, że będą mogli wywrzeć wpływ na wyborców, spośród których bardzo wielu było zależnych od nich jako ich dzierżawcy.

Więcej

Jedynie Izbie Reprezentantów przysługuje prawo impeachment

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Jedynie Izbie Reprezentantów przysługuje prawo impeachment, tj. pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, wiceprezydenta, sędziów i wyższych urzędników federalnych za zdradę stanu, przekupstwo i „inne ciężkie zbrodnie i przestępstwa” (jest sporne, co przez ten termin należy rozumieć).

Rozpatrywanie oskarżenia i wydanie wyroku należy do Senatu. Do wydania wyroku skazującego wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych senatorów. Wyrok skazujący orzec może jedynie usunięcie skazanego z urzędu, a ponadto uznać go za niezdolnego do piastowania jakiegokolwiek urzędu federalnego honorowego lub płatnego. Jeżeli skazany popełnił przestępstwo przewidziane w powszechnych ustawach karnych, ma być pociągnięty następnie do odpowiedzialności karnej przez zwykły sąd.

Więcej